PSYCHOLOGIAOFERTA

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

TERAPIA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

DIAGNOZA I OPINIE PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Pierwsze spotkanie, po którym Klient ma możliwość podjęcia decyzji, czy uzyskał odpowiedź na swoje wątpliwości, czy też czuje potrzebę kontynuowania spotkań w formie terapii. Konsultacje psychologiczne (najczęściej od jednego do trzech spotkań) mają również charakter psychoedukacyjny. Klient w trakcie konsultacji otrzymuje pomoc na najwyższym poziomie. 

Dla kogo jest konsultacja psychologiczna i z jakim problemem możesz umówić się na konsultację?

Na konsultację może umówić się każdy, kto odczuwa taką potrzebę. Konsultacje psychologiczne są dla osób indywidualnych, a także par. Zdarza się, że Klienci zgłaszają się również z potrzebą konsultacji dotyczącej osoby trzeciej, chcąc zasięgnąć porady specjalisty w danym temacie. 

Do najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się Klienci należą:

 • depresja i obniżony nastrój
 • brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości
 • trudności z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała
 • trudności w związku, takie jak np. zdrada, rozwód
 • trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z   innymi ludźmi
 • kłopoty w pracy - wypalenie zawodowe lub utrata pracy
 • trudna sytuacja życiowa, jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby
 • konsultacje przed i pooperacyjne, np. w przypadku operacji bariatrycznych, chirurgii nowotworów itp.
 •  uzależnienia

Na czym polega konsultacja psychologiczna? 

W trakcie konsultacji Klient przedstawia problem, który chciałby omówić z psychologiem. Jest to luźna rozmowa, ukierunkowana przede wszystkim na przedstawienie jak największej ilości informacji. Na początku spotkania psycholog pyta Klienta o cel, jaki chciałby osiągnąć podczas konsultacji psychologicznej. Jeśli okaże się, że do osiągnięcia danego celu potrzeba więcej niż jednego spotkania, Klient ma możliwość kontynuowania pracy nad zagadnieniem w formie terapii indywidualnej.

Aby dokonać pełnej diagnozy problemu w przypadku, gdy Klient zdecyduje się na kontynuowanie spotkań, wywiad psychologiczny często wspomagamy takimi narzędziami jak testy psychologiczne ( o czym szerzej w zakładce DIAGNOZA). 

Jak umówić się na spotkanie i ile kosztuje konsultacja z psychologiem? 

Koszt konsultacji psychologicznej wynosi 150 zł a czas trwania konsultacji to 50 min.
Terapia par 230 zł, czas trwania wizyty to ok 1 h 20 min

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu telefonicznego 660 954 141.   

TERAPIA DLA DOROSŁYCH

Terapia to proces, który pozwala klientowi na osiągnięcie wyznaczonego celu. Sesje terapeutyczne odbywają się najczęściej raz w tygodniu, a długość procesu terapeutycznego zależy od skomplikowania problemu. Dla sukcesu terapii absolutnie niezbędne są zaangażowanie i motywacja ze strony Klienta, aby osiągnąć upragniony cel. W terapii wykorzystuję skuteczne i sprawdzone metody terapeutyczne.

Rodzaje terapii indywidualnej

1. Psychoterapia indywidualna poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, nastawioną na rozwiązanie problemu poprzez intensywną pracę nad negatywnymi myślami, przekonaniami i zachowaniami. Jest ona szczególnie skuteczna w pracy z osobami cierpiącymi m.in. na depresję, zaburzenia odżywiania itp.

2. Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jako skuteczna forma samopomocy emocjonalnej.
Podstawą RTZ jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach. Celem terapii jest rozpoznawanie niezdrowych myśli, nawyków i zamiana ich na zdrowsze. Metodologia terapii jest prosta do nauczenia, dlatego pacjenci szybko, bo już po kilku sesjach, odczuwają poprawę i uczą się technik samopomocowych, by poradzić sobie samemu w przyszłości.

„Emocjonalnie zdrowi ludzie są zorientowani na rzeczywistość i zaangażowani w to, by żyć produktywnie, uzyskując maksymalną osobistą i społeczną aprobatę oraz doznając minimalnych, niepożądanych konfliktów emocjonalnych.” Maxie C. Maultsby Jr.

Jest to nurt terapeutyczny wywodzący się ze szkoły poznawczo – behawioralnej, który zalicza się do terapii krótkoterminowych, a terapeuci pracujący w tym podejściu stosują aktywne metody leczenia, ucząc pacjentów jak usuwać zaburzenia.

Terapia RTZ pozwala szybko reagować na praktyczne problemy pacjenta równolegle pomagając krok po kroku rozwiązywać bardziej złożone i często leżące u podłoża tamtych – problemy osobowościowe. 

Dla kogo jest terapia RTZ i z jakim problemem możesz umówić się na konsultację? 

Terapia indywidualna skierowana jest do osób, które nie chcą dłużej same zmagać się ze swoimi problemami i postanowiły skorzystać z profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Jest ona skuteczną formą pomocy dla osób cierpiących na:

 • depresję i zaburzenia nastroju
 • niską samoocenę
 • dolegliwości psychosomatyczne
 • zaburzenia odżywiania
 • zespół stresu pourazowego
 • uzależnienia

a także dla osób:

 • doświadczających problemów w relacjach
 • mających problemy rodzinne i wychowawcze

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

W trakcie 2-3 spotkań terapeuta przeprowadza dokładny wywiad z Klientem, który jest niezbędny do wyznaczenia celu terapii. Jest to warunek konieczny do rozpoczęcia skutecznego procesu terapeutycznego. Kolejne spotkania to już praca nad osiągnięciem wyznaczonego celu. Terapeuta inspiruje Klienta do poszukiwania różnych możliwości, jednak to zawsze Klient wybiera drogę, którą chce dążyć do celu. Terapeuta nie udziela porad i nie wyraża opinii, ale pomaga w zmianie poprzez umiejętne prowadzenie Klienta przez proces terapeutyczny.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość spotkań i postępy w terapii jest budowanie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, szczerości i otwartości. Każda sesja psychoterapii indywidualnej jest w całości poświęcona Klientowi, a terapeuta koncentruje na nim 100% swojej uwagi.

Ile czasu trwa psychoterapia?

Sesje terapii indywidualnej odbywają się zwykle raz w tygodniu.

Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie. Zwykle wystarcza kilkanaście spotkań (psychoterapia krótkoterminowa), Należy pamiętać, że czas trwania terapii to kwestia bardzo indywidualna i jest dostosowywana do potrzeb Klienta

Jak umówić się na spotkanie i ile kosztuje terapia psychologiczna? 

Koszt sesji terapeutycznej wynosi 150 zł. Czas trwania jednej sesji wynosi 50 minut. 

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 660 954 141.

OPINIOWANIE I DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNE 

Opinia psychologiczna wskazuje na trudności badanego lub opisuje aktualny jego stan psychiczny. Sporządzana jest na potrzeby klienta, po przeprowadzeniu konsultacji i badań psychologicznych. Opinia psychologiczna jest zależna od indywidualnej sytuacji osoby badanej i celu sporządzenia opinii, np.:

 • sytuacji powypadkowej/potraumatycznej;
 • dla sądów (m.in. w sprawach rodzinnych – rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących przyznania opieki nad dziećmi oraz w sprawach cywilnych);
 • o aktualnym stanie zdrowia (na prośbę lekarza psychiatry, w przypadku zwolnień lekarskich, ubiegania się o urlop zdrowotny itp.);
 • dla instytucji i firm ubezpieczeniowych, np. ZUS;
 • do zabiegów chirurgicznych i plastycznych.

Diagnoza powypadkowa obejmująca konsultacje psychologiczne i badanie psychologiczne (i/lub neuropsychologiczne) zakończona sporządzeniem opinii ma na celu ocenę stanu psychicznego osoby, która doświadczyła sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, u której naruszona została integralność fizyczna (wskutek wypadku, gwałtu, czy innych form przemocy) bądź była świadkiem lub uczestnikiem innego silnie stresującego wydarzenia. Badanie psychologiczne pozwala ocenić psychologiczne następstwa doznanego urazu, a także wskazać dalsze obszary do pracy, w tym do rehabilitacji procesów poznawczych u osób
z uszkodzeniami układu nerwowego. Opinia psychologiczna może stanowić materiał dowodowy w sądzie lub posłużyć w celach odszkodowawczych, np. pozwalając firmom ubezpieczeniowym na ocenę uszczerbku na zdrowiu .

W przygotowaniu takiej opinii obok wywiadu, obserwacji i testów psychologicznych wykorzystywana jest również m.in. analiza zgromadzonej dokumentacji (np. decyzji sądu, opinii kuratora, mediatora, opinii z innych placówek, dokumentacji medycznej i innych). 

Opinia o stanie zdrowia

 • sporządzana jest na podstawie zebranych danych (z rozmowy, obserwacji testów psychologicznych i z analizy dokumentacji). Psycholog prowadzący przedstawia pisemnie wnioski o stanie zdrowia osoby badanej wyrażającym się np. w poziomie przystosowania, nasileniu objawów lękowych, symptomach depresji bądź zaburzeń nerwicowych, w tym związanych ze stresem.
 • lekarz psychiatra może wykorzystać taką opinię w postawieniu diagnozy i  dobraniu sposobu leczenia.

Opinia psychologiczna przed operacją plastyczną 

Badania psychologiczne mają na celu ocenę istnienia lub braku przeciwwskazań do przeprowadzenia operacji plastycznej, np. korekty nosa, powiększenia biustu z korektą czy operacji bariatrycznej.

Przedłożenie takiego zaświadczenia wskazuje na motywację do przeprowadzenia operacji  z pobudek zdrowotnych. 

W diagnozie psychologicznej wykorzystuję testy psychologiczne - profesjonalne narzędzia psychometryczne rekomendowane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP, których zastosowanie zapewnia wyniki rzetelne, miarodajne i trafne. Na podstawie wyników testów sporządza się opinię psychologiczną. 

Jak umówić się na spotkanie i ile kosztuje opinia psychologiczna? 

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 660 95 41 41. 

Czas trwania i koszt badania

Diagnostyka obejmuje wywiad, obserwację, badanie testowe oraz sporządzenie opinii.                 W niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe konsultacje. Najczęściej jednak jedno spotkanie i trwa od 1,5 do 2 godzin. Na spotkanie należy przynieść swoją dokumentacje (jeśli taką posiadamy) dotyczącą stanu zdrowia (z poprzednich badań psychologicznych lub medycznych).

Ceny konsultacji z opinią:

 • pełna diagnostyka psychologiczna - od 300 zł
 • badanie funkcji poznawczych - 250 zł
 • badanie osobowości - 300 zł
 • badanie stanu po wypadku (PTSD, poziom lęku, depresja) - od 300 zł.

Uwaga: Pełny koszt diagnozy uzależniony jest od użytych narzędzi, które dobierane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Cena jest ustalana indywidualnie i podana jest Klientowi przed wykonaniem pełnego badania. Opinia wydawana jest w ciągu 7 dni od wykonania wszystkich badań.